pátek 01. 10. 2021 Zuzana Šimáčková, vedoucí knihovny

SOUTĚŽ: „Já a COVID-19 aneb Jak se změnil můj život během pandemie“

Knihovna Ervína Špindlera a ZŠ Jungmannova v Roudnici nad Labem vyhlašují literární, fotografickou, výtvarnou a recitační soutěž (určeno pro žáky ZŠ a studenty SŠ).

SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

 • téma: jak jste vnímali opatření zavedená v souvislosti s COVID-19 - dopady na soukromý život (škola, on-line výuka, spolužáci, kamarádi, rodina)

Příspěvek může být napsán poezií i prózou (úvaha, esej apod.) a musí být v rozsahu maximálně tří stran. Text příspěvku piště na papír formátu A4 – v MS Word, písmo 12.
Každý autor může zaslat pouze jeden příspěvek, a to buď elektronicky jako přílohu na e-mailovou adresu info@knihovnaroudnice.cz nebo poštou na adresu: Knihovna Ervína Špindlera, Karlovo náměstí 19, 413 01 Roudnice nad Labem. Příspěvek lze podat i osobně.

Osobní údaje (jméno a příjmení, třída, škola) musí autor napsat na rubovou stranu příspěvku.
U elektronicky odeslaných příspěvků budou tyto údaje v samostatné příloze.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

 • téma: život během pandemie očima fotografa - černobílá fotografie, barevná fotografie

Každý soutěžící může podat pouze dva příspěvky, a to buď elektronicky (ve formátu jpg./jpeg., v max. velikosti 2 MB a max. rozlišením 1600x1200) jako přílohu na e-mailovou adresu
info@knihovnaroudnice.cz nebo poštou na adresu: Knihovna Ervína Špindlera, Karlovo náměstí 19, 413 01 Roudnice nad Labem. Příspěvek lze podat i osobně.

Osobní údaje (jméno a příjmení, třída, škola) musí autor napsat na rubovou stranu příspěvku.
U elektronicky odeslaných příspěvků budou tyto údaje v samostatné příloze.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

 • téma: život během pandemie očima výtvarníka

Příspěvky vytvářejte volnou technikou (kresba, malba, koláže, tisky, mozaiky, plastiky) v libovolném formátu. Přijímáme výtvory jednotlivců i skupin (max. 5 výtvarníků).
Každý jednotlivec nebo skupina může dodat pouze jeden příspěvek, a to buď elektronicky jako
přílohu na e-mailovou adresu info@knihovnaroudnice.cz nebo poštou na adresu: Knihovna Ervína Špindlera, Karlovo náměstí 19, 413 01 Roudnice nad Labem.
Příspěvek lze podat i osobně.

Osobní údaje (jméno a příjmení, třída, škola) musí autor napsat na rubovou stranu příspěvku.
U elektronicky odeslaných příspěvků budou tyto údaje v samostatné příloze.

U fotografické, výtvarné a literární soutěže se dodané příspěvky rovnají přihláškám do soutěží.
Není nutné dodávat samostatnou přihlášku!!!

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

 • téma: recitace vlastní tvorby nebo tvorby českých autorů

Přihlášku do recitační soutěže posílejte elektronicky jako přílohu na e-mailovou adresu:
info@knihovnaroudnice.cz nebo poštou na adresu: Knihovna Ervína Špindlera, Karlovo náměstí 19, 413 01 Roudnice nad Labem. Přihlášku lze podat i osobně.
Přihláška musí obsahovat následující údaje:
jméno a příjmení, třída, škola, názvy textů minutáž) + 1 kopie.

Soutěžící budou rozděleni do tří kategorií:)

 • 1. stupeň ZŠ: výběr textů – poezie i próza českých autorů/vlastní tvorba (max. 3 minuty) – zpaměti
 • 2. stupeň ZŠ: výběr textů – poezie i próza českých autorů/vlastní tvorba (max. 5 minut) – zpaměti
 • SŠ: výběr textů poezie i próza českých autorů/vlastní tvorba (max. 5 minut) – zpaměti
  Soutěž se uskuteční ve čtvrtek 17.2.2022 od 13:00 hodin v sále Knihovny Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem.
 • Zahájení soutěží: 1.října 2021
 • Uzávěrky přihlášek do soutěží: nejpozději do 31.ledna 2022
 • Vyhlášení vítězů soutěží: 1. března 2022
 • Soutěžní příspěvky bude hodnotit odborná porota.
 • Hodnocení je anonymní, uděleno bude 1.-3. místo v jednotlivých kategoriích.
 • Soutěžní příspěvky bude hodnotit odborná porota. Hodnocení je anonymní, uděleno bude 1.-3. místo v jednotlivých kategoriích.