Knihovna Ervína Špindlera

Ceník služeb a poplatků

Registrační poplatky

dospělý 200 Kč
senior nad 70 let (včetně) 50 Kč
senior, student 150 Kč
dítě do 15 let (včetně) 50 Kč
držitelé prúkazú ZTP a ZTP-P 50 Kč

Smluvní poplatky

Výpújčka periodika (cena vyšší než 60 ­Kč) 5 Kč
meziknihovní výpůjční služba (MYS) 60 Kč
prolongace (prodloužení knihy)5 Kč
rezervace knihovní jednotky 5 Kč

Další služby

Internet zdarma max. 60 min.
Internet pro neregistr. čtenáře 10 Kč max. 30 min.
Wi-fi připojení zdarma
černobílý tisk A4 3 Kč / strana
barevný tisk A4 5 Kč / strana
kopírování (A4 jednostranně)3 Kč / strana
kopírování (A4 oboustranně)5 Kč / strana
kopírování (A3 jednostranně)4 Kč / strana
kopírování (A3 oboustranně) 6 Kč / strana

Sankční poplatky

poškození čárového kódu 10 Kč
ztráta nebo poškození knihy nebo periodika náhrada škody + 100 Kč
pokuta za prodlení - knihy1 Kč / den
pokuta za prodlení - periodika1 Kč / den
ztráta čtenářského průkazu 30 Kč