Knihovna Ervína Špindlera

Naše činnost

Hlavní úkoly

  • buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám občanů
  • buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury
  • poskytuje ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace
  • umožňuje přístup k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný i placený přístup
  • poskytuje kopírovací služby
  • pořádá pro veřejnost kulturní a vzdělávací akce