pátek 22. 09. 2023

Knihovna Ervína Špindlera vyhlašuje literární, fotografickou, výtvarnou a recitační soutěž

Knihovna Ervína Špindlera vyhlašuje literární, fotografickou, výtvarnou a recitační soutěž (určeno pro žáky ZŠ a studenty SŠ) „Jak se žilo ve středověku?“

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

téma: Jak se žilo ve středověku?

Příspěvek může být napsán poezií i prózou (úvaha, esej apod.) a musí být v rozsahu maximálně tří stran. Text příspěvku pište na papír formátu A4 – v MS Word, písmo 12.

Každý autor může zaslat pouze jeden příspěvek, a to buď elektronicky jako přílohu na e-mailovou adresu info@knihovnaroudnice.cz nebo poštou na adresu: Knihovna Ervína Špindlera, Karlovo náměstí 19, 413 01 Roudnice nad Labem.

Příspěvek lze podat i osobně.

Osobní údaje (jméno a příjmení, třída, škola) musí autor napsat na rubovou stranu příspěvku.

U elektronicky odeslaných příspěvků budou tyto údaje v samostatné příloze.

 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

téma: Jak se žilo ve středověku? - černobílá fotografie / barevná fotografie

Každý soutěžící může podat pouze dva příspěvky, a to buď elektronicky (ve formátu jpg./jpeg., v max. velikosti 2 MB a max. rozlišením 1600x1200) jako přílohu na e-mailovou adresu info@knihovnaroudnice.cz nebo poštou na adresu: Knihovna Ervína Špindlera, Karlovo náměstí 19, 413 01 Roudnice nad Labem.

Příspěvek lze podat i osobně.

Osobní údaje (jméno a příjmení, třída, škola) musí autor napsat na rubovou stranu příspěvku.

U elektronicky odeslaných příspěvků budou tyto údaje v samostatné příloze.

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

téma: Jak se žilo ve středověku?

Příspěvky vytvářejte volnou technikou (kresba, malba, koláže, tisky, mozaiky, plastiky) v libovolném formátu.

Přijímáme výtvory jednotlivců i skupin (max. 5 výtvarníků).

Každý jednotlivec nebo skupina může dodat pouze jeden příspěvek, a to buď elektronicky jako přílohu na e-mailovou adresu info@knihovnaroudnice.cz nebo poštou na adresu: Knihovna Ervína Špindlera, Karlovo náměstí 19, 413 01 Roudnice nad Labem.

Příspěvek lze podat i osobně.

Osobní údaje (jméno a příjmení, třída, škola) musí autor napsat na rubovou stranu příspěvku.

U elektronicky odeslaných příspěvků budou tyto údaje v samostatné příloze.

U fotografické, výtvarné a literární soutěže se dodané příspěvky rovnají přihláškám do soutěží. Není nutné dodávat samostatnou přihlášku!!!

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

téma: recitace vlastní tvorby nebo tvorby českých i zahraničních autorů  

Přihlášku do recitační soutěže posílejte elektronicky jako přílohu na e-mailovou adresu:

info@knihovnaroudnice.cz nebo poštou na adresu: Knihovna Ervína Špindlera, Karlovo náměstí 19,

413 01 Roudnice nad Labem. Přihlášku lze podat i osobně.

Přihláška musí obsahovat následující údaje:

jméno a příjmení, třída, škola, názvy textů, minutáž + 1 kopie recitovaného textu.

Soutěžící budou rozděleni do tří kategorií:

1. stupeň ZŠ: max. 3 minuty (zpaměti)

2. stupeň ZŠ: max. 5 minut (zpaměti)

SŠ: max. 5 minut (zpaměti)

Soutěž se uskuteční ve čtvrtek 18. 4. 2024 od 13:00 hodin v sále Knihovny Ervína Špindlera

v Roudnici nad Labem.

Zahájení soutěží: 1. října 2023

Uzávěrky přihlášek do soutěží: nejpozději do 29. února 2024

Vyhlášení vítězů soutěží: 24. dubna 2024

Soutěžní příspěvky bude hodnotit odborná porota.

Hodnocení je anonymní, uděleno bude 1.-3. místo v jednotlivých kategoriích.

Soutěžní příspěvky bude hodnotit odborná porota. Hodnocení je anonymní, uděleno bude 1. - 3. místo v jednotlivých kategoriích.