středa 06. 04. 2022

Gen. Ing. Andor Šándor: Jak bezpečný je svět

O zájmu včerejší přednášky brigádního generála Ing. Andora Šándora svědčil přeplněný sál, kam jsme museli přidávat židle z celé knihovny, protože kapacita míst na sezení nestačila. Přednášku zahájil jeho dlouholetý přítel, starosta Roudnice nad Labem pan Ing. František Padělek.

Ing. Andor Šándor se věnoval několika tématům, stěžejní však bylo aktuální dění na Ukrajině. Druhá část setkání proběhla formou besedy – na každý položený dotaz z obecenstva vyjádřil svůj názor, nikomu ho ale nevnucoval. Setkali jsme se s vzdělaným, inteligentním, vtipným mužem s úžasným nadhledem.

Děkujeme za tuto možnost!