Veselé domečky - Knihovnická dílnička pro děti

Tradiční Knihovnická dílnička pro děti, kde budeme tentokrát vyrábět originální veselé domečky.

Datum a čas
středa 07. 06. 2023, 14:00
Místo
Knihovna Ervína Špindlera, dětské odd.