úterý 11. 06. 2024

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Knihovník – pracovník oddělení pro děti a mládež

Knihovna Ervína Špindlera, organizační složka Města Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 19, 413 01 Roudnice nad Labem


Vyhlašuje dne 03.06.2024 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:
Název pozice: Knihovník – pracovník oddělení pro děti a mládež, lektor.


Náplň práce:
- metodická a obsahová příprava a realizace lekcí knihovnicko-bibliografické a informační
gramotnosti pro mateřské a základní školy,
- knihovnické, bibliografické a informační služby v oddělení pro děti,
- komplexní správa výpůjčního protokolu knihovny,
- příprava a realizace volnočasových aktivit s využitím moderních technologií,
- prezentace oddělení pro děti na internetu (web, Facebook, Instagram)
- práce s informačním fondem knihovny,
- poskytování informací o knihovně, službách a akcích knihovny.


Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, nástup od 1. 8. 2024.
Platové podmínky: 8. platová třída podle platných právních předpisů o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Místo výkonu práce: Knihovna Ervína Špindlera, Karlovo náměstí 19, 413 01 Roudnice nad Labem.


Požadavky:
- minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
- vzdělání v oboru knihovnictví nebo doplnění vzdělání v oboru knihovnictví formou
akreditovaného rekvalifikačního kurzu po nástupu do pracovního poměru,
- vzdělání a praxe v oboru pedagogika volného času výhodou,
- pedagogické schopnosti, lektorské dovednosti, dobrý všeobecný přehled,
- samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost, kreativita, nekonfliktnost,
ochota učit se novým věcem,
- informační gramotnost, znalost práce s počítačem (kancelářské aplikace, fb, IG, CANVA
apod.),
- mladistvé uvažování, vstřícnost a empatie k dětem, čtenářům, kolegům,
- znalost knihovního systému (KOHA) výhodou.


Nabízíme:
- osobní rozvoj,
- možnost prohlubovat odborné znalosti a dovednosti,
- zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou.


Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení, titul,
- datum a místo narození,
- adresa trvalého pobytu,
- kontaktní údaje (číslo telefonu, e-mailová adresa),
- datum a podpis,
- strukturovaný životopis s uvedením průběhu vzdělávání, dosavadních zaměstnání a
odborných znalostí a dovedností,
- prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby
výběrového řízení (napsat volnou formou).


Přihlášku včetně životopisu zašlete elektronicky nejpozději do 14.06.2024
na e-mailovou adresu: info@mk-roudnice.cz nebo
písemně na adresu: Knihovna Ervína Špindlera, organizační složka Města Roudnice nad Labem,
Karlovo náměstí 19, 413 01 Roudnice nad Labem

Informace o pracovní pozici poskytne:
Mgr. Zuzana Šimáčková, tel.: 602146480 , e-mail: zsimackova@mk-roudnice.cz.