pondělí 03. 10. 2022

Svět bez sociálních sítí aneb jak se děti bavily, když nebyly mobily?

Knihovna Ervína Špindlera vyhlašuje literární, fotografickou, výtvarnou a recitační soutěž (určeno pro žáky ZŠ a studenty SŠ).

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

téma: zkuste se zeptat svých rodičů, prarodičů, tetiček či strejdů, jak se žilo ještě před pár lety, kdy mobily nebyly zcela běžné pro každodenní život a neexistovaly žádné sociální sítě.

Příspěvek může být napsán poezií i prózou (úvaha, esej apod.) a musí být v rozsahu maximálně tří stran. Text příspěvku piště na papír formátu A4 – v MS Word, písmo 12.

Každý autor může zaslat pouze jeden příspěvek, a to buď elektronicky jako přílohu na e-mailovou adresu info@knihovnaroudnice.cz nebo poštou na adresu: Knihovna Ervína Špindlera, Karlovo náměstí 19, 413 01 Roudnice nad Labem.

Příspěvek lze podat i osobně (po dobu rekonstrukce knihovny Ervína Špindlera noste příspěvky

na podatelnu Městského úřadu Roudnice nad Labem).

Osobní údaje (jméno a příjmení, třída, škola) musí autor napsat na rubovou stranu příspěvku.

U elektronicky odeslaných příspěvků budou tyto údaje v samostatné příloze.

 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

téma: život bez sociálních sítí a mobilních telefonů fotografa - černobílá fotografie, barevná fotografie

Každý soutěžící může podat pouze dva příspěvky, a to buď elektronicky (ve formátu jpg./jpeg., v max. velikosti 2 MB a max. rozlišením 1600x1200) jako přílohu na e-mailovou adresu info@knihovnaroudnice.cz nebo poštou na adresu: Knihovna Ervína Špindlera, Karlovo náměstí 19, 413 01 Roudnice nad Labem.

Příspěvek lze podat i osobně (po dobu rekonstrukce knihovny Ervína Špindlera noste příspěvky

na podatelnu Městského úřadu Roudnice nad Labem).

Osobní údaje (jméno a příjmení, třída, škola) musí autor napsat na rubovou stranu příspěvku.

U elektronicky odeslaných příspěvků budou tyto údaje v samostatné příloze.

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

téma: život bez sociálních sítí a mobilních telefonů

Příspěvky vytvářejte volnou technikou (kresba, malba, koláže, tisky, mozaiky, plastiky) v libovolném formátu.

Přijímáme výtvory jednotlivců i skupin (max. 5 výtvarníků).

Každý jednotlivec nebo skupina může dodat pouze jeden příspěvek, a to buď elektronicky jako přílohu na e-mailovou adresu info@knihovnaroudnice.cz nebo poštou na adresu: Knihovna Ervína Špindlera, Karlovo náměstí 19, 413 01 Roudnice nad Labem.

Příspěvek lze podat i osobně (po dobu rekonstrukce knihovny Ervína Špindlera noste příspěvky

na podatelnu Městského úřadu Roudnice nad Labem).

Osobní údaje (jméno a příjmení, třída, škola) musí autor napsat na rubovou stranu příspěvku.

U elektronicky odeslaných příspěvků budou tyto údaje v samostatné příloze.

 

U fotografické, výtvarné a literární soutěže se dodané příspěvky rovnají přihláškám do soutěží. Není nutné dodávat samostatnou přihlášku!!!

  

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

téma: recitace vlastní tvorby nebo tvorby českých autorů  

Přihlášku do recitační soutěže posílejte elektronicky jako přílohu na e-mailovou adresu:

info@knihovnaroudnice.cz nebo poštou na adresu: Knihovna Ervína Špindlera, Karlovo náměstí 19,

413 01 Roudnice nad Labem. Přihlášku lze podat i osobně.

Přihláška musí obsahovat následující údaje:

jméno a příjmení, třída, škola, názvy textů minutáž) + 1 kopie.

Soutěžící budou rozděleni do tří kategorií:

  1. stupeň ZŠ: výběr textů – poezie i próza českých autorů/vlastní tvorba (max. 3 minuty) – zpaměti
  2. stupeň ZŠ: výběr textů – poezie i próza českých autorů/vlastní tvorba (max. 5 minut) – zpaměti

SŠ: výběr textů poezie i próza českých autorů/vlastní tvorba (max. 5 minut) – zpaměti

Soutěž se uskuteční ve čtvrtek 20. 4. 2023 od 13:00 hodin v sále Knihovny Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem.

 Zahájení soutěží: 3. října 2022

Uzávěrky přihlášek do soutěží: nejpozději do 28. února 2023

Vyhlášení vítězů soutěží: 26. dubna 2023

 

Soutěžní příspěvky bude hodnotit odborná porota.

Hodnocení je anonymní, uděleno bude 1.-3. místo v jednotlivých kategoriích.

Soutěžní příspěvky bude hodnotit odborná porota. Hodnocení je anonymní, uděleno bude 1.-3. místo v jednotlivých kategoriích.