úterý 09. 05. 2023

Výstava obrazů roudnických malířů Antonína Kalouse a Jana Kalouse

V úterý 2. 5. 2023 proběhlo v sále knihovny slavnostní zahájení výstavy významných roudnických malířů Antonína a Jana Kalousových. Vernisáže, která proběhla v příjemné atmosféře, se zúčastnil značný počet obdivovatelů jejich prací.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat zejména organizátorce celé akce paní Libuši Eichingerové, za to, že se tato výstava, kterou jsme společně plánovali již v předcovidové době, nyní opravdu uskutečnila. Návštěvníci knihovny ji mají možnost shlédnout do 12. 5.2023.